Ang Local nga pang gamhanan sa Lungsod sa Villanueva nga gipangulohan ni Mayor Jennie Uy-Mendez ug ang Sangguniang Bayan Member mitunol sa Cash Assistance ug Medical Assistance sa mga katawhan sa nagka lain-laing Barangay sa Villanueva.

Dako ang pasalamat sa mga naka dawat sa maong assistance aron maka tabang sa ilang panginahanglan.

“Makatawhanon ug matinud-anon: Kalamboan ug Kaayohan para sa tanan”

MAYOR JENNIE ROSALIE UY-MENDEZ